TẠI SAO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CẦN CHATBOT NLP?

Chatbot đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm vừa qua, nó đã phục vụ cho nhiều loại hình doanh nghiệp lĩnh vực khác nhau dưới dạng hội thoại kịch bản và huấn luyện theo từ khóa được định trước. Tuy nhiên với sự ra đời của công nghệ Artificial Intelligence (AI) và Machine Learning (ML), chatbot doanh nghiệp bắt buộc phải phát triển và triển khai một chatbot dựa trên NLP để đánh giá, phân tích và giao tiếp với người dùng giống như con người để cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời. 

  1. Natural Language Processing (NLP) là gì? 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với kỹ thuật deep learning cho phép máy tính có thể hiểu được ý nghĩa đầu vào do người dùng cung cấp. Trong ngữ cảnh của chatbot, nó đánh giá ý định của đầu vào từ người dùng và sau đó tạo phản hồi dựa trên phân tích ngữ cảnh tương tự như con người. 

Khi nói đến Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các nhà phát triển có thể huấn luyện bot trên nhiều tương tác và hội thoại mà nó sẽ trải qua cũng như cung cấp nhiều ví dụ về nội dung mà nó sẽ tiếp xúc bởi khi cung cấp cho bot một cơ sở dữ liệu rộng lớn hơn, nó có thể tiếp tục đánh giá và giải thích các truy vấn hiệu quả hơn.

Vì vậy, đào tạo bot nghe có vẻ là một quá trình rất tẻ nhạt nhưng kết quả rất đáng giá. Sử dụng NLP trong chatbot giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Thông qua phân tích văn bản để diễn giải các xu hướng của khách hàng từ phản hồi của họ dưới nhiều hình thức như khảo sát, thảo luận, trung tâm cuộc gọi, khiếu nại hoặc email. Nó giúp họ xác định nguyên nhân gốc rễ của sự không hài lòng của khách hàng và giúp họ cải thiện dịch vụ của mình theo đó.

2. NLP có thể làm được gì?

NLP sử dụng Machine Learning để phân tích đầu vào của thông tin văn bản và đưa ra các thực thể cần thiết đồng thời hiểu về ý định của người dùng. Các chatbot dựa trên NLP có thể phân tích nhiều ý định của người dùng để giảm thiểu các lỗi về ngôn ngữ tự nhiên. 

natural langage processing

Nhận diện ý định (Intent) 

Thông tin đầu vào của người dùng đưa qua chatbot NLP được xử lý ngôn ngữ và phân tích ý định người dùng thông qua một vài từ khóa quan trọng. Ví dụ: khi khách hàng nhập “cho tôi xin báo giá sản phẩm A”. Chatbot NLP sẽ xử lý và hiểu được ý định người dùng là đang hỏi báo giá, từ đó cung cấp câu trả lời tương ứng. 

Nhận diện thực thể (Entity)

Các thực thể có thể là các trường, dữ liệu hoặc từ liên quan đến ngày, thời gian, địa điểm, địa điểm, mô tả, từ đồng nghĩa của một từ, một người, một vật phẩm, một số hoặc bất cứ thứ gì chỉ định một đối tượng. Thực thể giúp ý định người dùng rõ ràng hơn. Chatbot NLP có khả năng nhận diện thực thể để hiểu rõ hơn ý định người dùng.   

Xác định cảm xúc khách hàng

Cảm xúc khách hàng chính là giá trị quan trọng của doanh nghiệp. Điều này hỗ trợ doanh nghiệp hiểu hơn về khách hàng cũng như mức độ yêu thích của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là điều quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. 

3. Chatbot NLP có thể làm gì cho doanh nghiệp?

Thu thập insight của khách hàng 

Insight khách hàng hay sự thật ngầm hiểu là tài sản quan trọng  của doanh nghiệp. Phân tích dữ liệu lớn nhờ NLP hỗ trợ doanh nghiệp trích xuất được những thông tin quan trọng thông qua đánh giá, phản hồi của khách hàng về sản phẩm. 

Gia tăng hài lòng khách hàng

Chatbot NLP có khả năng phân tích và xử lý ngôn ngữ tự nhiên thay con người chăm sóc khách hàng. Với khả năng phản hồi phù hợp với ngữ cảnh và câu hỏi của từng khách hàng, chatbot NLP mang đến trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. 

Gia tăng lợi nhuận vì giảm thiểu chi phí 

Công nghệ trí tuệ nhân tạo có khả năng xử lý công việc nhanh chóng thay thế cho yếu tố con người ở một số bộ phận. Giảm chi phí nhân công từ đó giúp gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Tập trung vào những phần việc quan trọng hơn 

Các chatbot dựa trên NLP làm giảm đáng kể những nỗ lực của con người trong các hoạt động như dịch vụ khách hàng hoặc xử lý hóa đơn một cách đáng kể để các hoạt động này đòi hỏi ít tài nguyên hơn với hiệu quả của nhân viên tăng lên.

Giờ đây, nhân viên có thể tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng và nhiệm vụ tác động tích cực đến doanh nghiệp theo cách sáng tạo hơn nhiều so với việc mất thời gian vào các nhiệm vụ lặp đi lặp lại tẻ nhạt mỗi ngày. 

Nghiên cứu và phân tích thị trường rút ra khía cạnh quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định

NLP phân tích các nội dung phi cấu trúc và rút ra ý nghĩa từ nó. Doanh nghiệp có thể dễ dàng hiểu ý nghĩa hoặc ý tưởng đằng sau các đánh giá, đầu vào, nhận xét hoặc truy vấn của khách hàng. Bạn có thể có một cái nhìn thoáng qua về cách người dùng cảm nhận về dịch vụ hoặc thương hiệu của bạn

 

 

4 Comment

  1. Nik John

    You may notice these commands are a lower-level implementation of data generation. They’ll create new rows in the database for you, but won’t necessarily produce all of the attributes you may need for an individual item.

    1. Nik John

      The RESTful WP-CLI project is working on an abstraction to generate dummy content through a higher level understanding of the data your WordPress site expects.

Leave a Reply to admin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *