Category: Builder

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên mang lại cho máy móc khả năng đọc, hiểu và rút ra ý nghĩa từ ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ