Nâng cao trải nghiệm khách hàng Việt Nam

Thu Hẹp Khoảng Cách Giữa Doanh Nghiệp & Khách Hàng Với NLP & Ứng Dụng Của VNLP

Data Processing

Xử lý và phân tích dữ liệu ngôn ngữ Tiếng Việt

NLP API cho Chatbot

Kết nối tính năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên VNLP với hệ thống chatbot

Sentiment Analysis

Phân tích cảm xúc của chủ thể thông qua nội dung bình luận hoặc lời nói

Speech To Text

Chuyển đổi lời nói thành văn bản

Text To Speech

Chuyển đổi văn bản thành giọng nói

How It Works

01

Chuẩn Bị Dữ Liệu Đào Tạo

Xây dựng bộ câu mẫu bao gồm các ý định và thực thể giúp huấn luyện hệ thống theo ngành hàng

image
image
02

Huấn luyện VNLP

Tải lên bộ dữ liệu đã chuẩn bị để tiến hành quá trình huấn luyện tự động

03

Kiểm tra kết quả

Kiểm tra kết quả nhận diện ý định, thực thể và đánh giá cảm xúc khách hàng

  • Entities
  • Sentiment
  • Key Phrases
  • Syntax
  • Language
  • Topics
image

Benefits

Trích Xuất Dữ Liệu

Nhận diện nhanh chóng thông tin ý định quan trọng trong văn bản

Đánh Giá Cảm Xúc

Xác định quan điểm và thái độ của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ từ đó cải thiện mức độ hài lòng

Xử Lý Dữ Liệu Lớn

Trích xuất insight có giá trị từ khối lượng dữ liệu lớn (Social Network, Website, Email, Contact Center,..)

Chatbot NLP

Khắc phục nhược điểm của Chatbot ``keyword``, chatbot sử dụng NLP API có khả năng xử lý dữ liệu theo ngữ cảnh tốt hơn

Watch our NLP in action

News & Blogs

Happy Customers